توانمندسازی شرکت‌های نوپا
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان برشناسایی پتانسیل‌های موجود در منطقه،توانمندسازی شرکت‌های نوپا، ایجاد کسب و کار‌ها و ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید ملی و خلق ثروت و توسعه اکو سیستم مناسب بمنظور فعالیت‌های استارت آپی و شتابدهی تاکیدکرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، علی صالح نساج در نشستی که به منظور تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شتابدهنده تخصصی آپر برگزار شد با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در بخش اقتصادی کشور و همچنین فرصت‌های بسیار و استفاده از توانمندی‌های این حوزه، خواستار بهره مندی حداکثری از فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای توسعه خدمات فناوری در حوزه‌های مستعد استان از جمله صنعت کشاورزی، دامداری، شیلات، پرورش ماهی و دیگر صنایع شد.
وی خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، شناسایی پتانسیل‌های موجود در منطقه، توانمندسازی شرکت‌های نوپا، ایجاد کسب و کار‌ها و ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید ملی و خلق ثروت و توسعه اکو سیستم مناسب بمنظور فعالیت‌های استارت آپی و شتابدهی از محور‌های مهم این تفاهم نامه دانست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در ادامه بر حمایت و شناسایی شرکت‌های نوپا فعال و خلاق برای ایجاد اشتغال و توسعه استان خوزستان تاکید کرد.
برای بهره مندی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی و فناورانه و با هدف توسعه کسب و کار‌های بومی توسط فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان خوزستان، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شتابدهنده تخصصی آپر یکی از شرکت‌های بومی فعال در استان بمدت یکسال در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد.
برای بهره مندی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی و فناورانه و با هدف توسعه کسب و کار‌های بومی توسط فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان خوزستان، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شتابدهنده تخصصی آپر یکی از شرکت‌های بومی فعال در استان بمدت یکسال در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :