رییس کل بانک مرکزی: ۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در برابر صادرات تامین شده است.

گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا، و پاسخگوئی درقبال مردم، اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک های مرکزی مدرن است. در شرایط پیچیده ای که اقتصاد کشور با آن روبرو بوده است، تلاش داشته ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده، ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت های بانک مرکزی قراردهم.
تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست است.
لذا، تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده زیر است:
۱- تلاش برای استفاده از مسیر های مختلف صدور بیشتر نفت
۲- انتشار اوراق دولتی
۳- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است
علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه های در دست اقدام، بسیار امیدوارم.
همانگونه که در سه ماه گذشته، نزدیک ۵ میلیارد دلار برای تأمین کالا های اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات درمقابل صادرات تامین شده است.

 

 

ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست است.
لذا، تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده زیر است:
۱- تلاش برای استفاده از مسیر های مختلف صدور بیشتر نفت
۲- انتشار اوراق دولتی
۳- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است
علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه های در دست اقدام، بسیار امیدوارم.
همانگونه که در سه ماه گذشته، نزدیک ۵ میلیارد دلار برای تأمین کالا های اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات درمقابل صادرات تامین شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :