امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، ارسلان غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آیینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتر برگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

تقدیر از کار آفرینان برتر در خوزستان
امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، ارسلان غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آیینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتر برگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

تقدیر از کار آفرینان برتر در خوزستان
امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، ارسلان غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آیینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتر برگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :