نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز در سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که پیشتر در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کرده بودند، امروز یکشنبه ۲۲ دی‌ ماه نتایج اولیه را دریافت می کنند.

این داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز در سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که پیشتر در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کرده بودند، امروز یکشنبه ۲۲ دی‌ ماه نتایج اولیه را دریافت می کنند.

این داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز در سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که پیشتر در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کرده بودند، امروز یکشنبه ۲۲ دی‌ ماه نتایج اولیه را دریافت می کنند.

این داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز در سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که پیشتر در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کرده بودند، امروز یکشنبه ۲۲ دی‌ ماه نتایج اولیه را دریافت می کنند.

این داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :