واحدهای آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از مشارکت و همراهی ۴۵۰ نیروی مراقب سلامت و همکاران داوطلب و جهادی آموزش و پرورش خوزستان در طرح ملی شهید سردار قاسم سلیمانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، کورش مودت روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۹ با اعلام این خبر گفت: طرح شهید سلیمانی با هدف شکستن زنجیره انتقال کوید ۱۹ در سه محور مراقبت، حمایت و نظارت در کشور اجرا می شود و ۴۵۰ نیروی مراقب سلامت و همکاران داوطلب و جهادی آموزش وپرورش خوزستان در این طرح ملی مشارکت می کنند.

وی افزود: در این طرح نیروی های مراقب سلامت مدارس و نیروهای داوطلب دیگر واحدهای آموزشی با نیروهای مراکز بهداشتی در تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی  و اعمال قانون های ضد کرونایی، آموزش و فرهنگ سازی و برنامه ریزی دقیق برای اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیلات همکاری می کنند.

گفتنی است؛ اجرای طرح شهید سلیمانی تحت عنوان طرح مدیریت وکنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله محور با هدف پیشگیری از شیوع کرونا در کشور انجام می شود.

وی افزود: در این طرح نیروی های مراقب سلامت مدارس و نیروهای داوطلب دیگر واحدهای آموزشی با نیروهای مراکز بهداشتی در تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی  و اعمال قانون های ضد کرونایی، آموزش و فرهنگ سازی و برنامه ریزی دقیق برای اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیلات همکاری می کنند.گفتنی است؛ اجرای طرح شهید سلیمانیوی افزود: در این طرح نیروی های مراقب سلامت مدارس و نیروهای داوطلب دیگر واحدهای آموزشی با نیروهای مراکز بهداشتی در تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی  و اعمال قانون های ضد کرونایی، آموزش و فرهنگ سازی و برنامه ریزی دقیق برای اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیلات همکاری می کنند.گفتنی است؛ اجرای طرح شهید سلیمانیوی افزود: در این طرح نیروی های مراقب سلامت مدارس و نیروهای داوطلب دیگر واحدهای آموزشی با نیروهای مراکز بهداشتی در تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی  و اعمال قانون های ضد کرونایی، آموزش و فرهنگ سازی و برنامه ریزی دقیق برای اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیلات همکاری می کنند.گفتنی است؛ اجرای طرح شهید سلیمانی

این خبر را به اشتراک بگذارید :