مصرف برق و گاز

در دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و مدیرعامل شرکت گاز استان، بر همکاری‌های دو جانبه و کاهش مصرف برق و گاز تاکید شد.

به‌گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، بخش قابل توجهی از تولید انرژی برق در خوزستان در نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌شود که خوراک اصلی آن گاز است، از سوی دیگر بخش بزرگی از صنابع نفت و گاز در استان از برق تغذیه می‌کنند که همین موارد موضوع نشست عبدالله ابول پور مدیرعامل شرکت گاز خوزستان و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، در این شرکت بوده است.
با توجه به فصل سرما و افزایش مصرف انرژی، موضوع چگونگی صرفه جویی در مصرف گاز و برق در این جلسه مطرح و مقرر شد که دو شرکت با همکاری همدیگر اقدامات مدیریت مصرفی را ادامه و به صورت مستمر در ایام سال انجام دهند.
تامین خوراک ( گاز) برای نیروگاه تولید پراکنده برق از دیگر محورهای این نشست بوده و بنا شد مطالعات مکان‌یابی احداث چند نیروگاه در شهرهای دزفول، شوش دانیال، ایذه و رامهرمز با همکاری دو شرکت انجام تا در مکانی مناسب در نزدیکی لوله‌های گاز با فشار مناسب و نیز پست‌های فوق توزیع احداث شوند.
بررسی مدیریت مصرف گاز در نیروگاه‌ها، از دیگر محورهای مطرح شده از سوی مدیران عامل و معاونان دو شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و گاز استان بوده است.
تامین خوراک ( گاز) برای نیروگاه تولید پراکنده برق از دیگر محورهای این نشست بوده و بنا شد مطالعات مکان‌یابی احداث چند نیروگاه در شهرهای دزفول، شوش دانیال، ایذه و رامهرمز با همکاری دو شرکت انجام تا در مکانی مناسب در نزدیکی لوله‌های گاز با فشار مناسب و نیز پست‌های فوق توزیع احداث شوند.بررسی مدیریت مصرف گاز در نیروگاه‌ها، از دیگر محورهای مطرح شده از سوی مدیران عامل و معاونان دو شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و گاز استان بوده است.تامین خوراک ( گاز) برای نیروگاه تولید پراکنده برق از دیگر محورهای این نشست بوده

این خبر را به اشتراک بگذارید :