آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد پس از یک سال افزایش چشمگیر قیمت مرغ و تخم مرغ؛ در نهایت در فصل بهار امسال مجموع هزینه تولید مرغ و تخم مرغ نزدیک به ۱۹ درصد نسبت به فصل زمستان ۹۷ کاهش داشتند.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد،گروه مرغ با کاهش ٢٠,۶۵ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ١۵.۶٣ درصدی، کاهش ١٨.٩٣ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند.

شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ١٣٩٨ به عدد ۴٣۴,٧٢ رسید که ١٨.٩٣ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش داشته است. گروه مرغ با کاهش ٢٠.۶۵ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ١۵.۶٣ درصدی کاهش ١٨.٩٣ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان می­دهد که استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش رو به رو بوده به جز استان سیستان و بلوچستان با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نسبت به فصل قبل به ترتیب مربوط به استان های تهران و همدان با ٢٧,۴٨ و ٢۵.٣٨ درصد است.

در بهار ١٣٩٨ شاخص گروه مرغ به ۵٢١,۵٩ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢٠.۶۵ درصد کاهش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٢١.٧۶، ١٨.٣٨ و ٢۵.٧٨ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته­ اند.

در بهار ١٣٩٨ شاخص گروه تخم مرغ به ٢۵٢,۴٨ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١۵.۶٣ درصد کاهش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١١.٧٩ و ١٩.۵٨ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد.

این گروه شامل کود است، در بهار ١٣٩٨ شاخص آن به ١٣٢۵,۶٣ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢١.۶٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩.۵٩ درصد افزایش یافته است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :