مدارس شاهد
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تحصیل ۳۰ هزار دانش آموز خوزستانی در مدارس شاهد؛ بیان کرد: کیفیت بخشی به روند آموزش مهمترین اولویت عملکردی حوزه مدارس شاهد در استان خوزستان است.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد،کورش مودت پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹ در جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مدارس شاهد استان با حضور مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش کشور با اشاره به ظرفیت عظیم استان خوزستان در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت؛ بیان کرد: استان خوزستان ۲ هزار و ۸۳۰ دانش آموز شهید و ۳۰۵ شهید فرهنگی را تقدیم انقلاب کرده است همچنین ۶۴۲ فرزند شهید در استان خوزستان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اظهار اینکه ۹۹ مدرسه شاهد در سراسر استان فعال هستند؛ توضیح داد: ۳۰ هزار دانش آموز خوزستانی در قالب یک هزار و ۲۳ کلاس درس در مدارس شاهد سراسر استان مشغول تحصیل هستند.

مودت در پایان یادآور شد: کیفیت بخشی به امر آموزش در سطح مدارس شاهد استان به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار مجموعه تعلیم و تربیت استان قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اظهار اینکه ۹۹ مدرسه شاهد در سراسر استان فعال هستند؛ توضیح داد: ۳۰ هزار دانش آموز خوزستانی در قالب یک هزار و ۲۳ کلاس درس در مدارس شاهد سراسر استان مشغول تحصیل هستند.مودت در پایان یادآور شد: کیفیت بخشی به امر آموزش در سطح مدارس شاهد استان به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار مجموعه تعلیم و تربیت استان قرار دارد.مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اظهار اینکه ۹۹ مدرسه شاهد در سراسر استان فعال هستند؛ توضیح داد: ۳۰ هزار دانش آموز خوزستانی در قالب یک هزار و ۲۳ کلاس درس در مدارس شاهد سراسر استان مشغول تحصیل هستند.مودت در پایان یادآور شد: کیفیت بخشی به امر آموزش در سطح مدارس شاهد استان به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار مجموعه تعلیم و تربیت استان قرار دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :