محدودیت‌های کرونا

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مطابق جدیدترین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی، ۲۳ شهرستان در خوزستان در وضعیت آبی یا کم خطر قرار گرفتند.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان افزود: در حال حاضر چهار شهرستان آبادان، رامهرمز، باغملک و شوشتر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و مابقی شهر‌های استان از جمله اهواز در وضعیت آبی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه منحنی استان از لحاظ کرونایی در سراشیبی قرار گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان این که وضعیت فعلی به معنی پاک شدن استان از کرونا نیست بیان کرد: تداوم روند فعلی منوط به رعایت دستورالعملهای بهداشتی است و کوچک‌ترین سهل انگاری منجر به بازگشت روز‌های قرمز خواهد شد.

سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان هم گفت: در خصوص اعمال محدودیت‌های تا این لحظه تغییر جدیدی اعلام نشده و هر چه در هفته جاری در استان در حال اجرا بوده است تا شنبه(امروز) ادامه دارد.

رضا نجاتی افزود: گزارش‌های جدید پیرامون اعلام رفع محدودیت‌های کرونا امروز پس از برگزاری ستاد استانی مدیریت کرونا اعلام می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان این که وضعیت فعلی به معنی پاک شدن استان از کرونا نیست بیان کرد: تداوم روند فعلی منوط به رعایت دستورالعملهای بهداشتی است و کوچک‌ترین سهل انگاری منجر به بازگشت روز‌های قرمز خواهد شد.سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان هم گفت: در خصوص اعمال محدودیت‌های تا این لحظه تغییر جدیدی اعلام نشده و هر چه در هفته جاری در استان در حال اجرا بوده است تا شنبه(امروز) ادامه دارد.رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان این که وضعیت فعلی به معنی پاک شدن استان از کرونا نیست بیان کرد: تداوم روند فعلی منوط به رعایت دستورالعملهای بهداشتی است و کوچک‌ترین سهل انگاری منجر به بازگشت روز‌های قرمز خواهد شد.سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان 

این خبر را به اشتراک بگذارید :