محدودیت‌های جدید

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان گفت: مراجعات کرونایی در خوزستان در روزهای اخیر افزایش یافته و از شنبه محدودیت‌های جدید اعمال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد،رضا نجاتی اظهار داشت: در ۳ روزگذشته به دلیل کاهش ضریب استفاده از پروتکل‌ها میزان مراجعات کرونایی به بیمارستان‌ها افزایش یافته است.
وی افزود: این روند افزایشی خطرناک است و ممکن است سبب شود که دوباره به شرایط پیک کرونایی برگردیم و این دستاورد مدافعان سلامت در کنترل و کاهش شیوع کرونا را از بین می برد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان گفت: ستاد استانی مقابله با کرونا در خوزستان در حال ارزیابی و رصد شرایط است و درباره اعمال محدودیت‌ها شنبه هفته آینده تصمیم گیری می‌کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وضعیت کرونا در استان زرد است اظهار داشت: در ستاد مقابله با کرونا تصمیمات براساس شرایط زرد اعمال خواهد شد.

وی با رد تعطیلی روز شنبه گفت: شنبه تعطیل نبوده و کارمندان براساس شرایط اعلام شده در محل کار حضور خواهند یافت.
از روز شنبه نیز ساعات کاری ادارات در اهواز از هشت و ۳۰ الی ۱۳ و ۳۰ و در سایر شهرهای استان از هشت و ۳۰ الی ۱۴ و ۳۰ خواهد بود.

وی با رد تعطیلی روز شنبه گفت: شنبه تعطیل نبوده و کارمندان براساس شرایط اعلام شده در محل کار حضور خواهند یافت.از روز شنبه نیز ساعات کاری ادارات در اهواز از هشت و ۳۰ الی ۱۳ و ۳۰ و در سایر شهرهای استان از هشت و ۳۰ الی ۱۴ و ۳۰ خواهد بود.وی با رد تعطیلی روز شنبه گفت: شنبه تعطیل نبوده و کارمندان براساس شرایط اعلام شده در محل کار حضور خواهند یافت.از روز شنبه نیز ساعات کاری ادارات در اهواز از هشت و ۳۰ الی ۱۳ و ۳۰ و در سایر شهرهای استان از هشت و ۳۰ الی ۱۴ و ۳۰ خواهد بود.با رد تعطیلی روز شنبه گفت: شنبه تعطیل نبوده و کارمندان براساس شرایط اعلام شده در محل کار حضور خواهند یافت.از روز شنبه نیز ساعات کاری ادارات در اهواز از هشت و ۳۰ الی ۱۳ و ۳۰ و در سایر شهرهای استان از هشت و ۳۰ الی ۱۴ و ۳۰ خواهد بود.وی با رد تعطیلی روز شنبه گفت: 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :