فرماندار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار این شهرستان به همراه رئیس کمیته امداد(ره)مسجدسلیمان در شهرک صنعتی حضور پیدا کردند و از نزدیک چندین واحد تولیدی را مورد بازدید قرار دادند.

فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید در جمع برخی سرمایه گذاران حضور پیدا کرد و مشکلات آنها را از نزدیک جویا شد.

از جمله واحدهای تولیدی مورد بازدید می توان به کارخانه فرآورده های لبنی تک تاراز،صنایع تولیدی چوب و چندین واحد دیگر اشاره کرد.

فرماندار مسجدسلیمان

فرماندار مسجدسلیمان

فرماندار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار این شهرستان به همراه رئیس کمیته امداد(ره)مسجدسلیمان در شهرک صنعتی حضور پیدا کردند و از نزدیک چندین واحد تولیدی را مورد بازدید قرار دادند.فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید در جمع برخی سرمایه گذاران حضور پیدا کرد و مشکلات آنها را از نزدیک جویا شد.از جمله واحدهای تولیدی مورد بازدید می توان به کارخانه فرآورده های لبنی تک تاراز،صنایع تولیدی چوب و چندین واحد دیگر اشاره کرد.به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار این شهرستان به همراه رئیس کمیته امداد(ره)مسجدسلیمان در شهرک صنعتی حضور پیدا کردند و از نزدیک چندین واحد تولیدی را مورد بازدید قرار دادند.فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید در جمع برخی سرمایه گذاران حضور پیدا کرد و مشکلات آنها را از نزدیک جویا شد.از جمله واحدهای تولیدی مورد بازدید می توان به کارخانه فرآورده های لبنی تک تاراز،صنایع تولیدی چوب و چندین واحد دیگر اشاره کردبه گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار این شهرستان به همراه رئیس کمیته امداد(ره)مسجدسلیمان در شهرک صنعتی حضور پیدا کردند و از نزدیک چندین واحد تولیدی را مورد بازدید قرار دادند.فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید در جمع برخی سرمایه گذاران حضور پیدا کرد و مشکلات آنها را از نزدیک جویا شد.از جمله واحدهای تولیدی مورد بازدید می توان به کارخانه فرآورده های لبنی تک تاراز،صنایع تولیدی چوب و چندین واحد دیگر اشاره کردبه گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار این شهرستان به همراه رئیس کمیته  

این خبر را به اشتراک بگذارید :