فرماندار مسجدسلیمان

امسال ۵۰۰ واحد در مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان جابجا می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، فرماندار مسجدسلیمان گفت: تا قبل از گازرسانی به شهر مسجدسلیمان  ۳۵ منطقه از گاز ترش استفاده می‌کردند.
محمد پاکدل افزود: با گازرسانی به شهر مسجدسلیمان از مجموع  ۳۵ منطقه، ۱۰ منطقه در حال حاضر از گاز ترش استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه به علت فرسوده بودن بافت مسکونی این منطقه  و لوله‌های گاز و جلوگیری از انفجارهای احتمالی فشار گاز در این مناطق کم شده است، ادامه داد: پارسال ۵۰۰ واحد مسکونی در این مناطق جابجا شده اند.

فرماندار مسجدسلیمان بیان کرد: تا پایین امسال نیز  ۵۰۰ واحد دیگر در مناطق آلوده به نفت و گاز جابجا می‌شوند.

امسال ۵۰۰ واحد در مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان جابجا می‌شوند.به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، فرماندار مسجدسلیمان گفت: تا قبل از گاز  رسانی  به شهر مسجدسلیمان  ۳۵ منطقه از گاز ترش استفاده می‌کردند.محمد پاکدل افزود: با گازرسانی به شهر مسجدسلیمان از مجموع  ۳۵ منطقه، ۱۰ منطقه در حال حاضر از گاز ترش استفاده می‌کنند.وی با اشاره به اینکه به علت فرسوده بودن بافت مسکونی این منطقه  و لوله‌های گاز و جلوگیری از انفجارهای احتمالی فشار گاز در این مناطق کم شده است، ادامه داد: پارسال ۵۰۰ واحد مسکونی در این مناطق جابجا شده اندپاکدل گفت: همچنین برای جابجایی یک هزار واحد در بافت‌های فرسوده در حال تشکیل پرونده هستیم.وی با اشاره به اینکه به علت فرسوده بودن بافت مسکونی این منطقه  و لوله‌های گاز و جلوگیری از انفجارهای احتمالی فشار گاز در این مناطق کم شده است، ادامه داد: پارسال ۵۰۰ واحد مسکونی در این مناطق جابجا شده اندپاکدل گفت: همچنین برای جابجایی یک هزار واحد در بافت‌های فرسوده در حال تشکیل پرونده هستیم.وی با اشاره به اینکه به علت فرسوده بودن بافت مسکونی این منطقه  و لوله‌های گاز و جلوگیری از انفجارهای احتمالی فشار گاز در این مناطق کم شده 

این خبر را به اشتراک بگذارید :