دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه ١آبان ماه از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد، در این جلسه که با حضور هیات مدیره ،مدیرعامل ومدیران آن شرکت برگزار شد، مهندس ابراهیمی مدیرعامل گزارش عملکرد ۶ماهه شرکت را تشریح کرد: ١-حذف فروش کارمزدی پس از ۴سال و انجام فروش مستقیم ٢-طی٧ماه گذشته به اندازه١٠سال ورق ApIتولید شد٣-انعقاد قرارداد جهت تامین ورق مورد نیاز پروژه ملی و فوق استراتژی گوره به جاسک ۴-بروز رسانی پرداخت های بیمه ومطالبات کارکنان۵-سود ٩٠میلیاردی طی مدت ۶ماه۶-ارزش افزوده مالیاتی ١٧٠میلیاردتومانی جهت استان و… دکتر شریعتی نیز با بیان اینکه سال گذشته دغدغه بسیاری داشتم نسبت به اکسین که در حال تبدیل به بحران بود که با ترکیب این هیات مدیره و مدیرعامل جوان و کاردان به این مرحله از رشد و شکوفایی رسیدیم لذا اینجانب حمایت قاطع خودرا از هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت اعلام و اجازه نخواهم داد فولاد اکسین از روند رشد خود متوقف گردد.
درپایان بازدید نیز هیات مدیره ،مدیر عامل و مدیران شرکت از نقش بی بدیل دکتر شریعتی استاندار خوزستان جهت رشد شرکت طی ٧ماه گذشته تشکر و قدر دانی نمودند.

شایان ذکر است در مدت کوتاه حضور مهندس امین ابراهیمی در فولاد اکسین تغییرات مثبت و سازنده ی زیربنایی در این شرکت رخ داد که تاکنون و در عمر فعالیت این شرکت بی سابقه بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه ١آبان ماه از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد، در این جلسه که با حضور هیات مدیره ،مدیرعامل ومدیران آن شرکت برگزار شد، مهندس ابراهیمی مدیرعامل گزارش عملکرد ۶ماهه شرکت را تشریح کرد: ١-حذف فروش کارمزدی پس از ۴سال و انجام فروش مستقیم ٢-طی٧ماه گذشته به اندازه١٠سال ورق ApIتولید شد٣-انعقاد قرارداد جهت تامین ورق مورد نیاز پروژه ملی و فوق استراتژی گوره به جاسک ۴-بروز رسانی پرداخت های بیمه ومطالبات کارکنان۵-سود ٩٠میلیاردی طی مدت ۶ماه۶-ارزش افزوده مالیاتی ١٧٠میلیاردتومانی جهت استان و… دکتر شریعتی نیز با بیان اینکه سال گذشته دغدغه بسیاری داشتم نسبت به اکسین که در حال تبدیل به بحران بود که با ترکیب این هیات مدیره و مدیرعامل جوان و کاردان به این مرحله از رشد و شکوفایی رسیدیم لذا اینجانب حمایت قاطع خودرا از هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت اعلام و اجازه نخواهم داد فولاد اکسین از روند رشد خود متوقف گردد.
درپایان بازدید نیز هیات مدیره ،مدیر عامل و مدیران شرکت از نقش بی بدیل دکتر شریعتی استاندار خوزستان جهت رشد شرکت طی ٧ماه گذشته تشکر و قدر دانی نمودند.

شایان ذکر است در مدت کوتاه حضور مهندس امین ابراهیمی در فولاد اکسین تغییرات مثبت و سازنده ی زیربنایی در این شرکت رخ داد که تاکنون و در عمر فعالیت این شرکت بی سابقه بوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :