شاخص کل بورس

شاخص کل بورس پس از هفته‌ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، شاخص کل بورس پس از هفته ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ و نیم امروز، با یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با رشد بیش از ۵۶۰۰ واحدی به ۴۲۸ هزار افزایش یافت.

نمادهای فارس، تاپیکو، فولاد، فملی، پترول، کگل و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را در این روند شاخص داشته‌اند.

همچنین شاخص فرابورس با رشد ۳۶۰ واحدی به کانال ۱۷ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس پس از هفته‌ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسیدبه گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، شاخص کل بورس پس از هفته ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ و نیم امروز، با یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با رشد بیش از ۵۶۰۰ واحدی به ۴۲۸ هزار افزایش یافت.نمادهای فارس، تاپیکو، فولاد، فملی، پترول، کگل و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را در این روند شاخص داشته‌اند.شاخص کل بورس پس از هفته‌ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسیدبه گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، شاخص کل بورس پس از هفته ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ و نیم امروز، با یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با رشد بیش از ۵۶۰۰ واحدی به ۴۲۸ هزار افزایش یافت.نمادهای فارس، تاپیکو، فولاد، فملی، پترول، کگل و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را در این روند شاخص داشته‌اند.شاخص کل بورس پس از هفته‌ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسیدبه گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، شاخص کل بورس پس از هفته ها روند نزولی، با رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ و نیم امروز، با یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با رشد بیش از ۵۶۰۰ واحدی به ۴۲۸ هزار افزایش یافت.نمادهای فارس، تاپیکو، فولاد، فملی، پترول، کگل و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را در این روند شاخص داشته‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :