سلامت دانش آموزی

استفاده از شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) در راستای تقویت پویش‌های سلامت دانش آموزی بسیار حائز اهمیت است .

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ،مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در جلسه کارگروه همیاران سلامت بسیج دانش آموزی استان گفت :  طرح سفیران سلامت یکی از طرح‌های موفق دانش آموزی است که می‌بایست از ظرفیت آن در راستای ارتقای شاخص سلامت و تندرستی در مدارس استان استفاده کرد.
کورش مودت افزود: وجود ۷۰۰ مراقب سلامت فعال در مدارس سراسر استان ظرفیت خوبی برای اجرای طرح‌های مراقبتی؛ بهداشتی و تندرستی در آموزش و پرورش خوزستان است که می‌بایست با برنامه ریزی در این خصوص در راستای تقویت پویش‌های سلامت دانش آموزی تلاش کرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت استودیو تخصصی آوای مدرسه در خوزستان گفت : استان خوزستان در حوزه تولید محتوای الکترونیکی در کشور پیشرو بوده است و این استودیو ظرفیت خوبی برای تولید محتوای تخصصی حوزه سلامت و تندرستی دارد.
کورش مودت افزود: وجود ۷۰۰ مراقب سلامت فعال در مدارس سراسر استان ظرفیت خوبی برای اجرای طرح‌های مراقبتی؛ بهداشتی و تندرستی در آموزش و پرورش خوزستان است که می‌بایست با برنامه ریزی در این خصوص در راستای تقویت پویش‌های سلامت دانش آموزی تلاش کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت استودیو تخصصی آوای مدرسه در خوزستان گفت : استان خوزستان در حوزه تولید محتوای الکترونیکی در کشور پیشرو بوده است و این استودیو ظرفیت خوبی برای تولید محتوای تخصصی حوزه سلامت و تندرستی دارد. کورش مودت افزود: وجود ۷۰۰ مراقب سلامت فعال در مدارس سراسر استان ظرفیت خوبی برای اجرای طرح‌های مراقبتی؛ بهداشتی و تندرستی در آموزش و پرورش خوزستان است که می‌بایست با برنامه ریزی در این خصوص در راستای تقویت پویش‌های سلامت دانش آموزی تلاش کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت استودیو تخصصی آوای مدرسه در خوزستان گفت : استان خوزستانسلامت دانش آموزی تلاش کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت استودیو تخصصی آوای مدرسه در خوزستان گفت : استان خوزستان

این خبر را به اشتراک بگذارید :