تست سریع کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: از هفته آینده کیت تست سریع کرونا وارد خوزستان و تست گیری سریع این بیماری در استان آغاز می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد: دو میلیون کیت تست سریع کرونا تهیه شده است و از هفته آینده تست‌های سریع در خوزستان آغاز می‌شود.

وی افزود: با انجام تست‌های سریع، موارد شناسایی کرونا افزایش و نیاز به قرنطینه خانگی ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک هزار و ۲۰۰ تخت بستری عادی و ۳۵۰ تخت مراقبت‌های ویژه به منظور مراقبت از بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶۰۰ تخت بستری عادی و ۲۸۰ تخت مراقبت‌های ویژه اشغال شده است.

ابول نژادیان در پایان تأکید کرد: مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا ما پیش از سرد شدن هوا، بتوانیم کنترل بیشتری بر کرونا داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک هزار و ۲۰۰ تخت بستری عادی و ۳۵۰ تخت مراقبت‌های ویژه به منظور مراقبت از بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶۰۰ تخت بستری عادی و ۲۸۰ تخت مراقبت‌های ویژه اشغال شده است.ابول نژادیان در پایان تأکید کرد: مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا ما پیش از سرد شدن هوا، بتوانیم کنترل بیشتری بر کرونا داشته باشیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک هزار و ۲۰۰ تخت بستری عادی و ۳۵۰ تخت مراقبت‌های ویژه به منظور مراقبت از بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶۰۰ تخت بستری عادی و ۲۸۰رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک هزار و ۲۰۰ تخت بستری عادی و ۳۵۰ تخت مراقبت‌های ویژه به منظور مراقبت از بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶۰۰ تخت بستری عادی و ۲۸۰

این خبر را به اشتراک بگذارید :