احمد محمدی
بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی وزارت نفت ، مهندس احمد محمدی مدیرعامل NISOC مدیر برتر شرکت ملی نفت ایران شد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و ‏سرمایه انسانی وزارت نفت با توجه به خط ‌مشی و سیاست‌های متخذه و به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و ‏سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته‌ای که در ‏تحقق اهداف صنعت نفت تلاش برجسته و مضاعفی به عمل می‌آورند، فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت ‏در سال ۱۳۹۸ به انجام رسید‎.‎

بر این اساس مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان مدیر نمونه شرکت ‏ملی نفت ایران انتخاب شد و از مجموع ۹۹ نفر از کارکنان نمونه شرکت ‏ملی نفت ایران نیز ۳۳ نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (شامل ۲۰ نفر از کارکنان رسمی و ۱۳ نفر از کارکنان قراردادی) به عنوان ‏کارکنان نمونه معرفی شدند.‏
پایگاه خبری صبح اقتصاد، این موفقیت بزرگ را به جناب مهندس احمد محمدی تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و ‏سرمایه انسانی وزارت نفت با توجه به خط‌مشی و سیاست‌های متخذه و به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و ‏سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته‌ای که در ‏تحقق اهداف صنعت نفت تلاش برجسته و مضاعفی به عمل می‌آورند، فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت ‏در سال ۱۳۹۸ به انجام رسید‎.‎به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و ‏سرمایه انسانی وزارت نفت با توجه به خط‌مشی و سیاست‌های متخذه و به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و ‏سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته‌ای که در ‏تحقق اهداف صنعت نفت تلاش برجسته و مضاعفی به عمل می‌آورند، فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت ‏در سال ۱۳۹۸ به انجام رسید‎.‎مطلوب سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته‌ای که در ‏تحقق اهداف صنعت نفت تلاش برجسته و مضاعفی به عمل می‌آورند، فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت ‏در سال ۱۳۹۸ به انجام رسید‎.‎

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :