نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نشست مشترک مدیر فرودگاه آبادان با اعضای این اتاق در اهواز، گفت: در این نشست همکاری های مشترک و دوجانبه به منظور تسهیل در امر صادرات کالاهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، سید سلطانی حسینی امین در این خصوص اظهارداشت: بخشی از کالاهای صادراتی تجار خوزستانی باید از طریق خطوط هوایی به کشورهای مقصد ارسال شود که در این رابطه توافقنامه ای با فرودگاه آبادان امضا خواهد شد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی مدیر این فرودگاه با تجار خوزستانی به منظور تسهیل در امر صادرات کالا، عنوان کرد: در آینده برای امضای این توافقنامه، هیاتی از اتاق بازرگانی اهواز در فرودگاه آبادان حاضر خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این تواقنامه، هرگونه کالای مجاز صادراتی از طریق فرودگاه آبادان به هرکدام از کشورهایی که با این فرودگاه دارای خط هوایی هستند، صادر خواهد شد.

همکاری اتاق بازرگانی اهواز و فرودگاه آبادان در صادرات کالای تجار خوزستان
نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نشست مشترک مدیر فرودگاه آبادان با اعضای این اتاق در اهواز، گفت: در این نشست همکاری های مشترک و دوجانبه به منظور تسهیل در امر صادرات کالاهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تابا، سید سلطانی حسینی امین در این خصوص اظهارداشت: بخشی از کالاهای صادراتی تجار خوزستانی باید از طریق خطوط هوایی به کشورهای مقصد ارسال شود که در این رابطه توافقنامه ای با فرودگاه آبادان امضا خواهد شد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی مدیر این فرودگاه با تجار خوزستانی به منظور تسهیل در امر صادرات کالا، عنوان کرد: در آینده برای امضای این توافقنامه، هیاتی از اتاق بازرگانی اهواز در فرودگاه آبادان حاضر خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این تواقنامه، هرگونه کالای مجاز صادراتی از طریق فرودگاه آبادان به هرکدام از کشورهایی که با این فرودگاه دارای خط هوایی هستند، صادر خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :