سرپرست اداره آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری سی امین آزمون ادواری و نخستین آزمون جامع کشوری رشته های مهارتی ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در اهواز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، پروانه برهانی با اعلام این خبر گفت: سی امین آزمون ادواری با حضور ۲۷ هنرجو آزاد و نخستین آزمون جامع کشوری با حضور ۱۱۸ هنرجو ورودی مهر و دی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از ۴ مرکز مهارت آموزی برگزار می شوند.

وی افزود: این آزمون ها،پنج شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در ۹ رشته مهارتی از جمله: تصویربرداری،گرافیک کامپیوتری،چهره سازی،نوازندگی ساز ایرانی و غیره در اهواز و ماهشهر اجرا می شوند.

سرپرست اداره آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری سی امین آزمون ادواری و نخستین آزمون جامع کشوری رشته های مهارتی ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در اهواز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، پروانه برهانی با اعلام این خبر گفت: سی امین آزمون ادواری با حضور ۲۷ هنرجو آزاد و نخستین آزمون جامع کشوری با حضور ۱۱۸ هنرجو ورودی مهر و دی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از ۴ مرکز مهارت آموزی برگزار می شوند.

وی افزود: این آزمون ها،پنج شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در ۹ رشته مهارتی از جمله: تصویربرداری،گرافیک کامپیوتری،چهره سازی،نوازندگی ساز ایرانی و غیره در اهواز و ماهشهر اجرا می شوند.

سرپرست اداره آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری سی امین آزمون ادواری و نخستین آزمون جامع کشوری رشته های مهارتی ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در اهواز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، پروانه برهانی با اعلام این خبر گفت: سی امین آزمون ادواری با حضور ۲۷ هنرجو آزاد و نخستین آزمون جامع کشوری با حضور ۱۱۸ هنرجو ورودی مهر و دی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از ۴ مرکز مهارت آموزی برگزار می شوند.

وی افزود: این آزمون ها،پنج شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ دی ماه جاری در ۹ رشته مهارتی از جمله: تصویربرداری،گرافیک کامپیوتری،چهره سازی،نوازندگی ساز ایرانی و غیره در اهواز و ماهشهر اجرا می شوند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :